scoala
fundal

Programarea consultațiilor cu părinții pentru
clasele V-VIII în anul școlar 2019-2020

Nr.
crt.
Clasa Diriginte Ziua Ora
1 V A Costescu Elena Miercuri 17-18
2 V B Hăloiu Ioana Joi 17-18
3 V C Catrina Olivia Marți 16-17
4 V D Grigorescu Alina Marți 17-18
5 V E Stan Irina Miercuri 18-19
6 V F Bugean Cătălina Luni 17-18
7 V G Breten Mariana Joi 18-19
8 VI A Dincă Cristina Vineri 15-16
9 VI B Zambalic Neagoe Livia Elena Luni 17-18
10 VI C Fârtățescu Eugenia Luni 13-14
11 VI D Puică Daniela Luni 18-19
12 VI E Georgescu Bogdan Marți 17-18
13 VI F Ioan Roxana Claudia Joi 16-17
14 VII A Vasilescu Nicoleta Luni 18-19
15 VII B Nidelea Gina Vineri 17-18
16 VII C Nicula Gabriela Joi 18-19
17 VII D Bejenariu Izabela Luni 18-19
18 VIII A Gheorghe Aurelia Joi 17-18
19 VIII B Bărbulescu Viorica Miercuri 18-19
20 VIII C Vasile Mariana Marți 15-16
21 VIII D Băețică Elena Luni 14-15
22 VIII E Andrei Gherghina Marți 18-19

Conform anexei la Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 5298/1668/2001, revenirea in colectivitate a copiilor care au absentat din motive medicale mai mult de 3 (trei) zile, este conditionata de prezentarea avizului epidemiologic favorabil, eliberat de medicul de familie.   (22/09/2016)

In atentia parintilor: Prevederile art. 242 din OMEN nr. 115 din 15 decembrie 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar

(1) Parintele, tutorele sau sustinatorul legal al copilului/elevului are dreptul sa solicite rezolvarea unei stari conflictuale in care este implicat propriul copil, prin discutii amiabile, cu salariatul unitatii de invatamant implicat- cu educatorul-puericultor / educatoarea / invatatorul / institutorul /profesorul pentru invatamantul prescolar/primar/profesorul diriginte, cu directorul unitatii de invatamant. In situatia in care discutiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, parintele, tutorele sau sustinatorul legal adreseaza o cerere scrisa conducerii unitatii de invatamant.

(2) In cazul in care au fost parcurse etapele mentionate la alin (1), fara rezolvarea starii conflictuale, parintele, tutorele sau sustinatorul legal al copilului / elevului are dreptul sa solicite rezolvarea situatiei la inspectoratul scolar.

(3) In cazul in care au fost parcurse etapele prevazute la alin. (1) si (2), fara rezolvarea starii conflictuale, parintele, tutorele sau sustinatorul legal al copilului / elevului are dreptul sa solicite rezolvarea situatiei la Ministerul Educatiei Nationale.