scoala
fundal

Detalii privind simularea Evaluării Naționale 2018
(21/02/2018)
Organizarea simulării Evaluării Naționale 2018


Rezultate finale: Olimpiada de Limba și Literatura Română sector 6 (20/02/2018)
Aici găsiți rezultatele finale obținute la Olimpiada de Limba și Literatura Română - faza pe sector


Rezultate preliminare: Olimpiada de Limba și Literatura Română sector 6 (17/02/2018)
Aici găsiți rezultatele obținute la Olimpiada de Limba și Literatura Română - faza pe sector


Programarea consultațiilor cu părinții pentru
clasele V-VIII în anul școlar 2017-2018

Nr.
crt.
Clasa Diriginte Ziua Ora
1 V A Vasilescu Nicoleta Miercuri 17-18
2 V B Nidelea Gina Joi 17-18
3 V C Nicula Gabriela Marți 18-19
4 V D Bejenariu Izabela Joi 18-19
VI A Gheorghe Aurelia Joi 18-19
6 VI B Bărbulescu Viorica Miercuri 18-19
7 VI C Vasile Mariana Joi 15-16
8 VI D Muntean Valentina Joi 18-19
9 VI E Andrei Gherghina Miercuri 18-19
10 VII A Hăloiu Ioana Marți 18-19
11 VII B Catrina Olivia Luni 18-19
12 VII C Fârtățescu Eugenia Miercuri 14-15
13 VII D Grigorescu Alina Vineri  
14 VII E Stan Irina Miercuri 18-19
15 VIII A Zambalic Neagoe Livia Elena Joi 18-19
16 VIII B Șerban Mihaela Luni 18-19
17 VIII C Ivan Mihaela Vineri 12-13
18 VIII D Dincă Cristina Joi 16-17

Conform anexei la Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 5298/1668/2001, revenirea in colectivitate a copiilor care au absentat din motive medicale mai mult de 3 (trei) zile, este conditionata de prezentarea avizului epidemiologic favorabil, eliberat de medicul de familie.   (22/09/2016)

In atentia parintilor: Prevederile art. 242 din OMEN nr. 115 din 15 decembrie 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar

(1) Parintele, tutorele sau sustinatorul legal al copilului/elevului are dreptul sa solicite rezolvarea unei stari conflictuale in care este implicat propriul copil, prin discutii amiabile, cu salariatul unitatii de invatamant implicat- cu educatorul-puericultor / educatoarea / invatatorul / institutorul /profesorul pentru invatamantul prescolar/primar/profesorul diriginte, cu directorul unitatii de invatamant. In situatia in care discutiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, parintele, tutorele sau sustinatorul legal adreseaza o cerere scrisa conducerii unitatii de invatamant.

(2) In cazul in care au fost parcurse etapele mentionate la alin (1), fara rezolvarea starii conflictuale, parintele, tutorele sau sustinatorul legal al copilului / elevului are dreptul sa solicite rezolvarea situatiei la inspectoratul scolar.

(3) In cazul in care au fost parcurse etapele prevazute la alin. (1) si (2), fara rezolvarea starii conflictuale, parintele, tutorele sau sustinatorul legal al copilului / elevului are dreptul sa solicite rezolvarea situatiei la Ministerul Educatiei Nationale.


Lista tuturor funcțiilor din școală ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice Situație întocmită în baza art. 33 din Legea 153/2017   (19/04/2018)


bufet Începând cu 1 noiembrie în incinta școlii s-a deschis un bufet unde se comercializează produse aprobate de Ministerul Sănătății.